Menu 1 (33,00 €)
Menu 2 (36,00 €)
Menu 3 (40,00 €)
Menu 4 (45,00 €)
Menu 5 (53,00 €)

No es permet pagaments per separat en els menus de grups